Actualitzar-se per aprendre amb sentit: l'Institut de Sils - Escola Nova 21

06/25/2020

Posar al dia l'educació vol dir també garantir que tots els nois i noies adquireixen aprenentatges rellevants i amb sentit. L'Institut de Sils (la Selva) adopta aquesta visió inclusiva com a fonament de tot el seu enfocament pedagògic.

Programa