Actualitzar-se per una avaluació formativa: l'Escola Virolai - Escola Nova 21

06/25/2020

Una educació actualitzada ha de posar els mètodes avaluatius al servei de l'aprenentatge de cada infant. Per això han de ser formatius i orientadors, un dels plantejaments centrals de l'Escola Virolai (El Coll, Barcelona).

Programa