Actualitzar-se per una educació equitativa: l'Escola Octavio Paz - Escola Nova 21

25/06/2020

Equitat, en educació, és creure que tot infant mereix una escola a l’alçada de les seves aspiracions i la seva dignitat, i generar experiències d'aprenentatge que les faci possibles. Aquest també és el convenciment de l'Escola Octavio Paz (Navas, Barcelona).

Programa