Actualitzar-se per una formació integral: l'Institut-Escola Les Vinyes - Escola Nova 21

06/25/2020

El desenvolupament integral de cada infant i adolescent és la finalitat del sistema educatiu. Però per a assolir-lo, s'han de globalitzar els aprenentatges i posar els infants i adolescents al centre, un dels principis de l'Institut-escola les Vinyes (Castellbisbal, Vallès Occidental).

Programa