Álvaro Choi: Lideratge educatiu

03/28/2018

Entrevista a Álvaro Choi, Professor al Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i investigador a l'Institut d'Economia de Barcelona, i coautor de l’informe d’evidències “El lideratge de centre afecta el rendiment acadèmic de l’alumnat”. L’entrevista va ser realitzada a Barcelona el 22 de novembre de 2017, en el marc de l’acte “El lideratge dels centres educatius: quines mesures poden ajudar a aconseguir un lideratge més efectiu en els centres educatius?”

#EduEvidències 

No és fàcil avaluar els efectes dels equips directius sobre els resultats dels alumnes, ja què bona part d’aquests efectes són indirectes i tenen lloc a través del professorat. En general, però, l’evidència demostra que la qualitat de l’experiència adquirida per les direccions té incidència sobre el rendiment de l’alumnat, o que els models de lideratge transformacional o instructiu són més efectius que el model de gestió. Per contra, factors com una rotació excessiva dels equips tenen un efecte negatiu.

Acte organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill en el marc del projecte Què funciona en educació, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país.

Proyecto