Atendre als centres socialment desafavorits: una necessitat de país - Xavier Bonal

06/26/2019

L’evidència demostra que la manera més efectiva i sostenible d’incrementar la qualitat del sistema educatiu passa per millorar els resultats dels alumnes i centres més desafavorits, i cal dir que a dia d’avui a Catalunya no disposem d’un model sòlid i coherent d’atenció als centres desafavorits. L’existència de centres socialment molt desafavorits (d’alta complexitat) és una problemàtica de primer nivell al nostre país: els centres de major complexitat representen un 16% a secundària i un 17% i a primària. Les diferències entre la mitjana de resultats dels centres d’alta i baixa complexitat arriben a ser de 1,6 punts sobre 10 en matemàtiques i de 1,2 en català a l’ESO.

Xavier Bonal (professor de Sociologia de la UAB) justifica la necessitat d’abordar aquest repte i assenyala línies d’actuació com ara l’aplicació d’un finançament per formula en a l’assignació de recursos humans i materials als centres.

Aquesta contribució recull els continguts principals del capítol del mateix autor a “Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2018

Project