Avaluar per aprendre per Neus Sanmartí

En aquest vídeo es recullen algunes orientacions i propostes adreçades als centres educatius per tal de desenvolupar una avaluació orientada a la millora dels aprenentatges. Per a més informació sobre el programa: http://magnet.cat/ @aliancesmagnet #aliancesmagnet

L’avaluació l’associem sempre a emocions negatives, a posar notes... És possible una altra avaluació?

Es pot aprendre sense avaluar?

Quin paper té l’alumnat en el procés d’avaluació?

Però al final els mestres hem de posar notes. És una contradicció?

Aquestes són algunes de les preguntes i reflexions sobre l'avaluació que en aquest vídeo respon Neus Sanmartí, profesora de la facultat de Ciències de l'Educació de la UAB.

 Vídeo creat en marc del programa "Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu", impulsat per la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i l'ICE de la UAB.

Programa
 
Informació relacionada
Estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre
21/09/2016
18:00h - 19:00h
3a Jornada d'Intercanvi d'experiències Magnet
29/06/2016
09:30h - 16:00h
09/06/2015
18:00h - 19:00h