Catalunya: societat classista o meritocràtica?

10/09/2012
0:03:48

Consulta la Guia Didàctica per treballar sobre Classes Socials a Catalunya: http://bit.ly/ZJm5Un (Recomanat per secundària)

Proyecto