Com abordar l'abandonament escolar prematur? (el cas del País Basc) - Francisco Luna (ISEI-IVEI)

Entrevista a Francisco Luna, celebrada a Barcelona el 26 d'octubre en el marc de la conferència de Perspectives internacionals d'Educació de la Fundació Jaume Bofill: "Un problema no resolt: com abordar l'abandonament escolar prematur?" #abandonament #perspectivesbofill

Francisco Luna és coordinador de l’Equip de Didàctica de l’Institut basc d’avaluació i investigació educativa no universitària (ISEI-IVEI). És expert en avaluació i coordinador de diversos estudis sobre l’efecte de la repetició de curs i l’abandonament escolar. http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/we...

En Francisco Luna explica com el País Basc ha aconseguit tenir una de les taxes més baixes d'Europa en abandonament escolar prematur i quines mesures s'han implantat per aconseguir aquests bons resultats.

Tal com es desprèn de l’informe, l’Abandonament Escolar Prematur és una realitat que afecta, tot i que amb intensitat i forma diferent, a tots els països de la Unió i que tot i els efectes de la crisi, segueix persistint amb força. L’informe identifica els factors de l’AEP, n’analitza les seves conseqüències personals i socials i estableix un marc comprensiu de polítiques per a fer-hi front que inclou la prevenció, la intervenció i la compensació.

Tanmateix, els informes internacionals, han atribuït una importància cabdal al rol que juga l’educació postobligatòria (la seva oferta, la seva estructura, el seu prestigi, etc.) en la lluita contra l’AEP. En particular, al novembre del 2016 Cedefop publica un informe sobre el rol específic de la Formació Professional en aquest procés que es va discutir en profunditat en aquest acte.

Projecte