Com connectar i enfortir la comunitat, des de la participació juvenil?

Canal: 
12/23/2019

https://www.educacio360.cat - Esfera Jove és un projecte de la Fundació Marianao que treballa per potenciar la partipació dels joves d'aquest barri de Sant Boi. A través de 3 línies d'actuació, Esfera Jove promou que nois i noies facin propostes per a millorar la seva comunitat. Ho fa, a través de tres eixos:

  1. Formació en participació, dins l'horari lectiu, a l'Institut Marianao
  2. Viver de projectes, en què diversos joves construeixen i executen iniciatives per millorar diversos aspectes de la comunitat
  3. Lokal 9, un espai d'oci i lleure de referència, al cor del barri, que facilita la connexió entre els temps lectius i no lectius i els processos participatius dels joves
Proyecto