Com l'esport educa en valors? (inaugural)

Channel: 
02/05/2014
0:05:14

Com educa en valors l'esport? Conferència inaugural a càrrec de Francesc Torralba, Anni Espar i Raül Llimós. Jornades L'esport com a motor de valors, 16 de novembre de 2013.

Programa