"Com són els Entorns Innovadors d'Aprenentatge a Catalunya?", per Màrius Martínez

Canal: 
10/22/2014

Experiències innovadores en l'àmbit català de lideratge per l'aprenentatge on el compromís de tota la comunitat educativa es centra en aprendre més i millors condicions d'aprenentatge. Màrius Martínez, Professor de Pedagogia a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Proyecto