"Comunitats professionals d'aprenentatge: canvi i millora sostenible 1", per Roser Salavert

Canal: 
22/10/2014

Què hem après de les escoles amb èxit sostingut? En aquestes escoles els docents se senten i funcionen com a membres de la comunitat escolar. Aquestes escoles proporcionen un context de col·legialitat i d’oportunitats contínues d’interacció per a la millora de la pràctica a l’aula, creant les condicions que fan possible l’èxit sostenible. Aquestes pràctiques docents les podem anomenar "Comunitats professionals d'aprenentatge". Rosert Salavert, Professora de la Universitat de Fordham (EUA) i exsuperintendent d’Escoles del Departament d’Educació de la ciutat de Nova York. Classe magistral (primera part)

Autora/Ponent
Projecte