Conclusions de l'informe PISA 2009: Avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya

#aulabofill: Com millorar els resultats educatius a Catalunya? Una mirada des del PISA 2009

 Conclusions a càrrec de Ferran Ferrer, catedràtic d'educació comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i presentació de l'informe dirigit per ell, "PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya". 

Per a més informació, podeu consultar la informació relacionada.

Project
 
Related Information