Conclusions del "Congrés Internacional de lideratge per l'Aprenentatge"

Canal: 
22/10/2014

Els resultats obtinguts en aquest congrés es centren en formar les bases per establir les dimensions del lideratge per a l’aprenentatge amb l’objectiu de dissenyar, implementar i impulsar entorns innovadors d’aprenentatge en què fins al moment s’ha aprofundit relativament poc en els debats nacionals i internacionals.Tres eixos centrals a definir: 1-Marc normatiu, 2-Analitzar estratègies de lideratge, difondre i compartir resultats i 3-Reflexionar sobre com ha de ser aquest sistema d'aprenentatge.

Projecte