Creativitat a través de la Tecnologia, la Ciència i l'Art

05/30/2014
0:14:41

Eduard Muntaner, d'UdiGital.edu, presenta la seva experiència d'innovació a la Jornada Debats d'Educació en Acció. #debatsenaccio

Project