Creus que estudiar una carrera et facilitarà trobar una feina?

25/02/2015
01:50

Via Universitària és una enquesta a partir de la qual comptem obtenir coneixement útil sobre accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris, amb l'objectiu d'aportar orientacions i propostes per la definició de millors polítiques universitàries. Quines polítiques s’haurien de definir per millorar la inserció laboral dels universitaris? Estudiants universitaris ens expliquen el seu punt de vista en el projecte Via Universitària. Per a més informació www.fbofill.cat, #viauni, info@viauniversitaria.net

Quin és el grau d’utilitat d’estudiar una carrera? Què hauria de fer la universitat per obtenir millores en la inserció laboral dels estudiants?

Aquestes i moltes altres preguntes són les que volem contestar mitjançant l'enquesta online Via Universitària que 20 universitats de la Xarxa Vives començaran a enviar als seus estudiants de grau i màster. Participa-hi!

Amb aquesta enquesta esperem generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l'estudi dels estudiants universitaris en l'actualitat. Les dades ens hauran de permetre, en última instància, fer propostes per a unes polítiques universitàries orientades a un model inclusiu, que abraci la diversitat creixent i doni les oportunitats necessàries a qui s'hi vulgui acollir.

Projecte
 
Informació relacionada