Creus que les universitats faciliten que els estudiants compaginin estudis i feina?

25/02/2015
02:30

Via Universitària és una enquesta a partir de la qual comptem obtenir coneixement útil sobre accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris, amb l'objectiu d'aportar orientacions i propostes per la definició de millors polítiques universitàries. Què implica un sistema d’avaluació contínua? Reflexions a favor i en contra d’estudiants participants en el projecte Via Universitària. Per a més informació www.fbofill.cat, #viauni, info@viauniversitaria.net

A més d’estudiar, fas algun tipus de feina? Quantes hores setmanals dediques a la feina ? I a l’estudi? Creus que les universitats incentiven que els alumnes assisteixin a classe? Què hauria de fer la universitat per fomentar l’assistència a les classes?

Aquestes i moltes altres preguntes són les que volem contestar mitjançant l'enquesta online Via Universitària que 20 universitats de la Xarxa Vives començaran a enviar als seus estudiants de grau i màster. Participa-hi!

Amb aquesta enquesta esperem generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l'estudi dels estudiants universitaris en l'actualitat. Les dades ens hauran de permetre, en última instància, fer propostes per a unes polítiques universitàries orientades a un model inclusiu, que abraci la diversitat creixent i doni les oportunitats necessàries a qui s'hi vulgui acollir.

Projecte
 
Informació relacionada