Cristina Pujol: polítiques contra el fracàs escolar

Cristina Pujol, psicopedagoga i experta en competències bàsiques, reflexiona sobre les polítiques que necessita el país per lluitar contra el fracàs escolar, i es pregunta: quines condiciones les han de fer possible?

Algunes de les seves recomanacions: apostar per l’autonomia de centre, pel treball en xarxa, apoderar els equips directius i docents o potenciar la cultura avaluativa. 

Aquestes propostes requereixen recursos pressupostaris i estabilitat en les regulacions i les polítiques.

#PerQueApostem

Projecte