Deconstruir prejudicis per fomentar la cultura de la pau i garantir l'equitat i la inclusió

03/03/2015
03:25

En Francesc Torralba @f_torralba, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (http://www.edupost2015.cat/), planteja dos objectius per a l’educació a Catalunya, en primer lloc enfortir les humanitats a tots els nivells educatius, des de pre-escolar a la Universitat i en segon lloc potenciar les llengües estrangeres per tal que obrin noves possibilitats tant a nivell d’estudis com a nivell professional.

A continuació planteja també dos reptes per fomentar la cultura de la pau. En primer lloc deconstruir prejudicis que inhabiliten les relacions abans de conèixer l’altre, apropant la cultura del conflicte i, en segon lloc, garantir la equitat i la inclusió, fent possible que les institucions educatives siguin universals, obertes a tothom sense anar en detriment de l’excel•lència educativa.

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO. 

Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats.

 

Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ #Edupost2015

Projecte