Dolores Perillán - Poètica 21, la paraula en acció. Una mirada de l'APS des d'EUA

25/11/2014
10:20

Dolores Perillán, coordinadora acadèmica d'aprenentatge servei a la George Washington University (EUA), intervé en el marc de les 5es Jornades d'intercanvi d'experiències d'aprenentatge servei (APS). www.aprenentatgeservei.cat, #aprenentatgeservei, @apscatalunya

Programa