El benestar als centres i en el professorat de l'educació a Catalunya

12/02/2013
0:10:20

Síntesi de l'#aulabofill: Quin paper juga el benestar als centres i en el professorat en l'estat de l'educació a Catalunya? Hi intervenen: Jordi Longás, professor a la Facultat de Psicología i Ciències de l'Educació i l'Esport de la URL, Alba Castejón, professora associada al Departament de Pedagogia Sistèmica i Social de la UAB, Miquel Martínez, catedràtic de Teoria de l'Educació de la UB i codirector de l'Anuari 2011.

El benestar als centres i en el professorat. Per què ens interessem pel benestar? Quin paper hi juga, en l'estat de l'educació a Catalunya? La recerca educativa mostra, des de perspectives diverses, que hi ha una molt estreta relació entre el clima que es viu al centre i els resultats educatius de l'alumnat que hi assisteix. El benestar a l'escola és un factor determinant de l'èxit educatiu tant des d'un vessant acadèmic i escolar com en relació amb la formació integral dels infants i joves escolaritzats, i fins i tot en la prevenció de la violència escolar.

Per a més informació, podeu consultar la informació relacionada.

Projecte
 
Informació relacionada
Educació avui. Presentació de L'estat de l'educació a Catalunya
05/09/2012 - 11:00

Sala de conferències del Col·legi de Doctors i Llicenciats