El català avança o recula?

10/09/2012
0:04:09

Consulta la Guia Didàctica per treballar sobre Usos lingüístics a Catalunya: http://bit.ly/ZJm5Un (Recomanat per secundària) 

Proyecto