El centre escolar, “sedàs” i motor de la transformació educativa - Joan Badia

26/06/2019

La probabilitat d’èxit de tota reforma educativa passa per la complicitat i participació del centre educatiu. Actualment els equips directius dels centres afirmen sentir-se estressats i sobrecarregats de tasques burocràtiques i de gestió, sense temps per exercir el seu lideratge pedagògic. Aquesta situació limita la innovació i millora dels centres i representa un obstacle per l’aplicació de plans i programes educatius impulsats des de les administracions educatives.

Joan Badia (expert en innovació, formació de docents) explica quines són les claus per fer dels centres educatius autèntics motors de transformació i innovació educativa, entre elles: reduir la càrrega de gestió dels centres, amb la finalitat que equips directius i docents tinguin més temps per dedicar-se als reptes de l’ensenyament

Aquesta contribució recull els continguts principals del capítol del mateix autor a “Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2018”

Projecte
 
Etiquetes
Informació relacionada