El cost de l'habitatge: cada vegada més difícil de suportar?

10/09/2012
0:03:46

Consulta la Guia Didàctica per treballar sobre l'Habitatge a Catalunya: http://bit.ly/ZJm5Un (Recomanat per secundària)

Proyecto