Els programes de tutorització individual milloren els aprenentatges? (resum)

21/01/2016

Síntesi de la sessió 'Programes de tutorització individual: reptes des de l'escola i l'entorn' en el marc de la 'Jornada 'QUÈ FUNCIONA EN EDUCACIÓ? Agrupaments a l’aula i tutorització individual: serveixen per millorar els aprenentatges de l’alumnat?' organitzada el 25 de novembre de 2015 conjuntament entre Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill. 

En el vídeo intervenen: Miquel Àngel Alegre, Marta Comas, Rita Grané, Jordi Valldeoriola, Maite Oller, Albert Grau.

Atesa l’evidència aportada per l’informe de Miquel Àngel Alegre sobre “Els programes de tutorització individual milloren els aprenentatges de l’alumnat desafavorit?”, així com l' experiència i coneixement sobre l’estat de la qüestió i la realitat educativa a Catalunya dels participants, la sessió planteja:

- Què  caldria fer per millorar els programes de tutorització individual i promoure aquells aspectes que funcionen millor?

- Quin paper hi pot jugar cada perfil d'agent? Quins altres agents són necessaris?

Ponència inicial: Miquel Àngel Alegre (Analista d'Ivàlua)

Dinamitzadora: Marta Comas (Consorci d'Educació de Barcelona)

Participants a la sessió de debat:

- Rita Grané (Coordinadora Mentoria Social)

- Jordi Valldeoriola (Servei d'Educació del Consell Comarcal d'Osona)

- Maite Oller (Mestra d'educació infantil i formadora de la Xarxa Llegim en Parella)

- Albert Grau (Inspector d'educació)

A Twitter: @FundacioBofill  @Ivalua_Cat #EduEvidències.

 

 

Projecte
 
Informació relacionada