Experiència APS - Ens acompanyem per créixer

30/11/2012
0:04:39

A l'Escola Àngels Garriga l'ajut entre iguals és una forma d'aprenentatge clau: els grans ajuden els petits en els hàbits diaris, en l'aprenentatge de l'informàtica i en la lectura.

Programa