Experiència APS - L'hora del conte

06/06/2013
0:05:30

Estudiants del Grau d'Educació Infantil de la Universitat de Barcelona dinamitzen "L'hora del conte" de la Biblioteca de Sant Adrià de Besòs. Posen en pràctica continguts curriculars, prenen contacte amb infants i donen suport en aquesta activitat.

Programa