"Experiències de lideratge educatiu a Catalunya", per Màrius Martínez

Canal: 
10/22/2014

6 experiències de lideratge educatiu a Catalunya que han millorat resultats i s'han pogut obtenir efectes positius d'aquest lideratge. El projecte "Entorns innovadors d'aprenentatge" vol identificar quins són els elements que mouen a la innovació, al canvi per a la millora de l’aprenentatge en els espais on té lloc l’educació. Màrius Martínez, Professor de Pedagogia a la Universitat Autònoma de Barcelona

Proyecto