Ferran Mañé: els valors i els reptes de la FP dual

Ferran Mañé, professor de la URV, indica què pot aportar la FP dual en comparació amb altres dissenys de formació professional i assenyala les principals apostes que caldria fer per avançar cap a una FP dual efectiva i de qualitat.

Segons l’autor, les tres principals apostes a fer passarien per: 

a) establir un currículum bàsic de qualitat per al conjunt dels alumnes, consensuat entre empreses, treballadors i administració 

b) definir un sistema extern d’avaluació del grau d’assoliment d’objectius i aprenentatges

c) desenvolupar mecanismes de rendiment de comptes

#PerQueApostem

Projecte