Gerard Ferrer-Esteban: les claus de l’èxit educatiu

Gerard Ferrer-Esteban, investigador Marie Curie a la UAB i col·laborador de la Fundació Agnelli (Torí), enumera aquells factors que la recerca ha identificat com a principals factors explicatius de l’èxit educatiu, i assenyala quines polítiques caldria prioritzar per tal d’afavorir-los.

Segons l’autor, les tres principals apostes per a l’èxit educatiu són:

a) lluitar contra la segregació escolar

b) universalitzar l’accés a l’educació 0-3 anys

c) reduir l’abandonament educatiu prematur

#PerQueApostem

Projecte