Infància i família. L'escola com a hub social d'innovació

04/10/2014
0:09:29

Agents educatius, socials i polítics catalans ens expliquen quines són les seves prioritats educatives per a la Catalunya d'avui. Intervenció en el marc de les II Jornades Educació Avui 2014.

Eugeni Garcia-Alegre, expert en gestió educativa i gestió pública, Anna Escobedo, professora de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la UB, Joan Badia, professor i expert en innovació, formació de docents i planificació acadèmica en educació superior, i Marta Caramés, responsable del Projecte Paidós de Càritas, a les II Jornades Educació Avui.

Project