Isaac Gonzàlez: hortizons de millora de l'educació

Isaac Gonzàlez, professor de la UOC, descriu els riscos i oportunitats dels tres principals horitzons de millora del sistema educatiu: 

a) la rendició de comptes

b) la innovació pedagògica

c) la igualtat d’oportunitats

La idea d’autonomia pot contribuir en un sentit positiu a aquests horitzons de millora si es combina amb la idea de coordinació entre els agents i els nivells educatius.

#PerQueApostem

Projecte