Isabel Sánchez: Lideratge educatiu

28/03/2018

Entrevista a Isabel Sánchez, Directora de l’Escola Rius i Taulet i presidenta d'Axia-Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, celebrada a Barcelona el 22 de novembre de 2017, en el marc de l’acte “El lideratge dels centres educatius: quines mesures poden ajudar a aconseguir un lideratge més efectiu en els centres educatius?” (http://www.fbofill.cat/agenda/el-lideratge-dels-centres-educatius)

#EduEvidències 

El paper del lideratge que exerceixen els directors o directores de centre és fonamental i cal tendir cap a la seva professionalització. El lideratge ha de ser ajustat a la realitat dels centres, s’ha d’exercir en completa autonomia i ha d’estar subjecte a rendició de comptes.   

Acte organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill en el marc del projecte Què funciona en educació, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país.

Projecte