Jaap Dronkers: The influence of home and host countries in immigrant pupils performance (1/2)

15/02/2010
0:47:23

Debats d'Educació: 9 February 2010 (Barcelona). www.debats.cat Les escoles amb alumnes molt heterogenis dediquen més temps a mantenir l'equilibri i menys a qüestions purament educatives. Dronkers apunta (potser per a un pròxim debat) que les polítiques educatives podrien pensar en escoles especialitzades per tipus d'immigrats. Està demostrat que els immigrats islàmics, per exemple, en escoles islàmiques obtenen més bons resultats. Però és socialment acceptable aquesta separació? 

Projecte