Jordi Blanch: reptes de millora de la FP

Jordi Blanch, inspector d’educació i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, identifica els principals reptes o punts crítics que té actualment plantejats la FP al nostre país, i assenyala les apostes que hauria de fer la FP per guanyar en qualitat i nombre de graduats.

Aquestes apostes passarien per: enfortir l’orientació professional i la tutorització dels alumnes, aprofundir en el treball per competències i avançar en la flexibilitat del sistema, per adaptar-se a les empreses, però també als itineraris de les persones.

Projecte