Jornada Anual d'Educació 360. 12.30 - 14.15h

Canal: 
02/04/2020

A La Jornada Anual d’Educació 360 del 2020 volem reflexionar sobre com els ecosistemes educatius locals poden fer que l’educació sigui una veritable palanca de canvi i de millora per l’equitat. Quines condicions són necessàries per aconseguir-ho? Quines són les principals barreres que cal superar per incrementar les oportunitats educatives per tothom?

12.30h a 13.00h

Assoliments i reptes de futur de l’Aliança

13.00h a 14.00h

Estratègies per combatre l’escletxa d’oportunitats educatives. L’experiència de la ciutat de Boston

  • Chris Smith, president i director de Boston After School & Beyond

14.00h a 14.15h

Tancament de la sessió del matí

Proyecto