La jornada escolar compacta representa una millora educativa?

20/01/2015
06:59

"La jornada escolar compacta representa una millora educativa?" Apunts per debatre sobre el canvi de jornada escolar; Entrevista a Elena Sintes, autora de l'informe "A les tres a casa? L'impacte social i educatiu de la jornada escolar continua" Per a més informació, www.fbofill.cat

Cap de projectes
Projecte