La universitat incentiva que els alumnes assisteixin a classe?

02/25/2015
01:51

Via Universitària és una enquesta a partir de la qual comptem obtenir coneixement útil sobre accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris, amb l'objectiu d'aportar orientacions i propostes per la definició de millors polítiques universitàries. Qui ha de motivar als estudiants? La universitat? Els professors? Com s’ha de motivar l’estudiantat?. Punt de vista de tres estudiants participants en el projecte Via Universitària. Per a més informació www.fbofill.cat, #viauni, info@viauniversitaria.net

Compagines els estudis amb feines esporàdiques? Com organitzes el teu temps d’estudi? Quantes hores dediques a estudiar? I a treballar? Les classes són suficient motivadores per assistir-hi?

Aquestes i moltes altres preguntes són les que volem contestar mitjançant l'enquesta online Via Universitària que 20 universitats de la Xarxa Vives començaran a enviar als seus estudiants de grau i màster. Participa-hi!

Amb aquesta enquesta esperem generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l'estudi dels estudiants universitaris en l'actualitat. Les dades ens hauran de permetre, en última instància, fer propostes per a unes polítiques universitàries orientades a un model inclusiu, que abraci la diversitat creixent i doni les oportunitats necessàries a qui s'hi vulgui acollir.

Proyecto
 
Información relacionada