L’educació secundària postobligatòria: quines reformes calen? - Joan Lluís Espinós

Entrevista a Joan Lluís Espinós, Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, realitzada a Barcelona el 14 de febrer de 2019, en el marc de l’acte “Per la continuïtat més enllà de l’ESO: com avançar cap a una secundària postobligatòria per a tothom?”.

D’acord amb Joan Lluís Espinós, l’estructura i continguts actuals dels ensenyaments secundaris postobligatoris van ser dissenyats pensant en la societat i la joventut de principis dels noranta, i actualment han quedat obsolets. Aquest desfasament explica l’alt nivell d’abandonament que presenta aquesta etapa, en els cicles formatius i en el batxillerat. Per superar aquesta situació caldria: a) apostar per un batxillerat i una formació professional més oberts i flexibles, en continguts i durada; b) definir un curs de formació bàsica i orientadora per als alumnes que necessiten més temps per triar itinerari.

Aquest acte forma part del Cicle “L’educació a Catalunya: les apostes necessàries”, on debatem sobre les prioritats educatives del nostre país.

 

#PerQueApostem

Projecte