L’orientació: no més joves perduts en l’educació - Montse Oliveras i Josep Lluís Segú

06/26/2019

Un dels motius que expliquen les elevades xifres d’abandonament educatiu del nostre país (17,1%, en comparació amb el 10,6% de la UE l’any 2018) és la inexistència d’un bon sistema d’orientació i acompanyament dels alumnes al llarg del seu cicle educatiu. A Catalunya, no existeix un model d’orientació que defineixi criteris d’actuació, continguts i procediments bàsics i compartits. Tampoc existeix un perfil de l’orientador/a, que defineixi quines han de ser les seves competències i dedicacions. L’orientació sovint té un caràcter molt descriptiu (només informatiu de les opcions acadèmiques) i concentrant-se en moments puntuals del cicle educatiu, alhora que manca coordinació espais, serveis i administracions implicades.

En conseqüència, no és estrany que molts joves es perdin o prenguin males decisions al llarg de les etapes educatives i acabin abandonant els estudis.

Montse Oliveras i Josep Lluís Segú, co-fundadors de DEP Institut i Educaweb, analitzen aquest repte i proposen solucions com ara la creació d’un Acord nacional sobre l’orientació acadèmic i professional a Catalunya.

Aquesta contribució recull els continguts principals del capítol dels mateixos autors a “Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2018

Project
 
Related Information