Manel Merino. Com fer possible un centre educatiu orientador?

20/12/2018

Entrevista a Manel Merino, director de l’institut Torre Roja, realitzada a Barcelona el 24 d’octubre de 2018, en el marc de l’acte “Orientació i assessorament en l’àmbit educatiu: com millorar les estratègies d’èxit de l’alumnat?”.

D’acord amb Manel Merino, les claus per aconseguir un centre orientador són: 1) incorporar la figura dels orientadors educatius dins els equips directius; 2) treballar en xarxa mitjançant equips d’orientadors ben formats; 3) considerar els diferents àmbits de l’alumne: biològic, psicològic, pedagògic, emocional, social.

L’acte va ser organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill com a part del projecte “Què funciona en educació”, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país.

 

Projecte