Mauro Mediavilla - Beques, ajuts i abandonament escolar prematur

10/10/2017

Mauro Mediavilla és professor a la Universitat de València, investigador de l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB) i membre del GIPE.  Ens presenta la revisió d’evidències que ha elaborat en un informe que sintetitza l’evidència generada per recerques i avaluacions sobre programes de beques i ajuts en diferents països.

Un dels elements que ha centrat el debat educatiu durant els darrers anys és la gran quantitat d’individus que no continuen els seus estudis més enllà de l’escolarització obligatòria i que es quantifica mitjançant una alta taxa d’abandonament escolar prematur. La literatura indica que aquest fenomen és el resultat de l’acció, de manera acumulativa, d’un seguit de factors de vulnerabilitat (individuals, familiars i d’entorn).

En aquest context, la present revisió es pregunta si les beques i els ajuts a l’estudi poden actuar com a factor dinamitzador de la continuïtat en el centre escolar i/o la millora en els resultats educatius i, a més, intenta conèixer sota quins dissenys es produeixen els majors efectes.

 

Projecte
 
Etiquetes