Neus Gómez. El paper dels municipis com a entorns d’orientació

20/12/2018

Entrevista a Neus Gómez, assessora de la Gerència de Serveis Educatius de la Diputació de Barcelona, realitzada el 24 d’octubre de 2018, en el marc de l’acte “Orientació i assessorament en l’àmbit educatiu: com millorar les estratègies d’èxit de l’alumnat?”.

D’acord amb Neus Gómez, els ajuntaments estan cridats a tenir un rol protagonista en el desenvolupament de serveis i dispositius d’orientació que contribueixin a reduir l’abandonament educatiu prematur, col·laborant amb els centres educatius i altres agents clau. De fet, el 90% dels ajuntaments destinen recursos en l’àmbit de l’orientació educativa. 

L’acte va ser organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill com a part del projecte “Què funciona en educació”, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país.

Projecte