Poden ser les famílies palanca de canvi del sistema educatiu?

10/09/2013
0:09:47

Síntesi de l'#aulabofill "Poden ser les famílies palanca de canvi del sistema educatiu?" a càrrec de Marta Comas,directora del projecte "Famílies amb veu" de la Fundació Jaume Bofill; Àlex Castillo, president de la Federació d'Associacions de Mares i pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) ; Mercè Rey, presidenta de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC) ; LLuís Pallejà, representant de l'Asamblea Reusenca d'AMPA (ARA Reus).

És una evidència que la implicació de pares i mares a l'escola té efectes positius en els resultats acadèmics dels fills i filles però, aquesta implicació té altres valors que transcendeixin aquest espai estrictament familiar? Té impacte en la comunitat educativa? I encara més, té pes específic en el sistema educatiu? Té prou potencial per contribuir a la millora de l'escola? 

El projecte "Famílies amb veu" fa un primer avanç de resultats que constata que les AMPA com a model d'associacionisme de familiars d'alumnes instaurat amb la democràcia, lluny d'estar esgotat, és vigent i gaudeix de salut. Bona part dels serveis complementaris a l'escolaritat que s'ofereixen a l'alumnat i les seves famílies els gestionen les AMPA garantint la igualtat d'oportunitats. A més, les dades mostren el potencial de les AMPA i la seva voluntat d'incrementar el seu espai en la presa de decisions i en la gestió del sistema.

Per a més informació, podeu consultar la informació relacionada.

Project
 
Themes
Related Information
10/29/2013 - 13:15

Col·legi d'Advocats

L'associacionisme de pares i mares en l'horitzó 2025
11/20/2013 - 18:30

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"