Polítiques de professorat - #ReptesEducació

24/11/2017

Enric Prats (http://www.fbofill.cat/persona/prats-...), autor del capítol "Les polítiques de professorat" (http://www.fbofill.cat/publicacions/l...) de "Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari 2015",  ens situa davant d’un dels problemes més importants respecte al professorat: la situació i les condicions del treball del docent, que cada vegada és més complexa i té una càrrega més alta de treball burocràtic. I també el declivi del seu prestigi social en els últims anys, qüestió aquesta que s’hauria de revertir, sense menystenir que convindria atreure els millors talents cap a la docència. Aquesta doncs és la situació en la qual ens trobem. #ReptesEducació

Quines propostes pertanyents a polítiques del professorat ens fa per tal de poder millorar? 

  • Elaborar un estatut docent que estigui actualitzat en el que avui demana l’educació i l’escola i que permeti una mirada amplia del fet educatiu.
  • Incorporar elements d’acompanyament en el professorat novell. Ajudar-los en la inserció professional.
  • Harmonitzar la formació docent a totes les etapes de l’educació obligatòria i bàsica de manera que podem confluir infantil, primària i secundària en un model formatiu més homogeni i compacte.

 

Projecte