Prioritats d’una política de formació permanent del professorat - Mar Camacho

01/08/2019

Entrevista a Mar Camacho, Directora general d’Innovació, recerca i cultura digital del Departament d’Educació, realitzada a Barcelona el 12 de juny de 2019, en el marc de l’acte “Mestres que aprenen: què funciona en la formació permanent del professorat?”.

Mar Camacho explica la rellevància que té la formació permanent del professorat per a la millora de la qualitat i l’equitat del sistema educatiu, i destaca tres prioritats a l’hora de promoure aquesta formació: a) fomentar la connexió amb les necessitats formatives de mestres i escoles; b) noves modalitat de formació (píndoles formatives, mentoratge, estades de residència...); c) vincular formació amb desenvolupament de la carrera professional docent (per exemple, a través del portafoli docent i l’avaluació del professorat).

L’acte organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill com a part del projecte “Què funciona en educació”, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país.

 

Projecte