Projecte Magnet: Escola Àgora i Museu del Cinema

Presentació del projecte que desenvolupa l'escola Àgora (Girona) en aliança amb el Museu del Cinema, en el marc del programa "Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu" impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d'Ensenyament, la Diputació de Barcelona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona. 

Per a més informació del projecte, podeu consultar el web de l'escola Àgora.

El programa Magnet té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d'un projecte educatiu en aliança amb una institució d'excel·lència. Aquesta aliança ha de permetre al centre desenvolupar un projecte innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa.

Per a més informació sobre el programa: http://magnet.cat/

@aliancesmagnet

Programa
 
Informació relacionada