Propostes de millora dels resultats educatius a partir de l'anàlisi del PISA 2009

18/11/2011
0:08:41

Síntesi de l'#aulabofill : Com millorar els resultats educatius a Catalunya? Una mirada des del PISA 2009.Hi intervenen: Ferran Ferrer, catedràtic d'educació comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que va presentar l'informe dirigit per ell, "PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya". També van participar, Joan Badia, professor d'institut, director de la revista Escola Catalana exdirector general d'Innovació Educativa; Carme Carbonell, mestra d'aula d'acollida, exdirectora de l'escola La Sínia de Vic, i Francesc Moreno, director general de l'escola Jesuïtes El Clot. 

A la llum de les dades PISA 2009, quines pràctiques i estratègies milloren el rendiment de l'alumnat? L'educació a Catalunya dóna les mateixes oportunitats a tothom? A quins centres van els alumnes amb resultats excel·lents? Els centres concertats obtenen resultats diferents que l'escola pública? Per què els alumnes immigrats obtenen pitjors resultats que els nadius? Quins efectes té la segregació? Quins alumnes obtenen bons resultats malgrat tenir condicions socioeconòmiques desfavorables? Quina importància té l'hàbit de la lectura? I la llengua que es parla a casa? És útil l'agrupament per nivells? I la repetició?

 Per a més informació, podeu consultar la informació relacionada.

Projecte
 
Etiquetes
Informació relacionada