Què poden fer els governs per millorar la qualitat educativa?

30/04/2013
0:10:41

Síntesi de l'#aulabofill "Què poden fer els governs per millorar la qualitat educativa?" a càrrec de Francesc Pedró, director del Departament de Polítiques Educatives i de Desenvolupament pel Professorat a la UNESCO, Ramon Plandiura, advocat especialitzat en legislació educativa, i Miquel Martínez, catedràtic de teoria de l'educació de la Universitat de Barcelona i codirector de "L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2011". 

Quins països són referents a l'hora de recolzar un enfocament de polítiques educatives basades en evidències i per què? Quines són les tendències i propostes polítiques basades en evidències a Catalunya per potenciar l'èxit escolar? Quines polítiques educatives podrien millorar els resultats educatius? Per què cal dissenyar i implementar polítiques educatives basades en evidències? És possible fer-ho sempre i en tots els contextos? Els resultats de la recerca cobreixen tots els àmbits de la política educativa? Quins instruments de mesura calen per dissenyar polítiques basades en evidències? Com es poden avaluar simultàniament programes, productes, pràctiques i polítiques educatives? 

Per a més informació, podeu consultar la informació relacionada.

Projecte
 
Informació relacionada